European Centre for Modern Languages

Jezik pri delu – hitri vodič
Kako pomagamo odraslim priseljencem pri učenju slovenščine za potrebe dela

Uspešna integracija odraslih priseljencev je v veliki meri odvisna od dveh medsebojno povezanih dejavnikov: znanja slovenščine in zaposlitve. Priseljenci potrebujejo znanje jezika, da najdejo ustrezno
zaposlitev in pozneje napredujejo pri delu, zaposlitev pa jim je lahko v pomoč pri učenju jezika.
Priseljenci, ki v državo prispejo z znanjem slovenščine in kvalifikacijami, potrebnimi za kakovostno zaposlitev, potrebujejo za uspešno integracijo najpogosteje le malo dodatne podpore. Za številne druge, ki pridejo z omejenim jezikovnim znanjem in brez priznanih kvalifikacij, pa je podpora pri učenju slovenščine, potrebne za opravljanje dela, izredno pomembna.
Ta vodič vsebuje smernice za zagotavljanje take podpore.
 

Prenos

Prenos v slovenščini​

Komu je vodič namenjen?

Vodič je namenjen strokovnjakom, ki podpirajo jezikovno vključevanje odraslih priseljencev na področjih: 

• učenja slovenščine,
• programov integracije,
• poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
• izobraževanja odraslih,
• človeških virov in
• trga dela.