European Centre for Modern Languages

Töökeel – lühijuhend
Kuidas aidata täiskasvanud sisserändajatel arendada tööalast keeleoskust

Täiskasvanud sisserändajate edukas integratsioon sõltub suurel määral kahest omavahel seotud toetavast tegurist, milleks on keeleoskus ja töökoht. Sisserändajad vajavad sobiva töö leidmiseks ja tööl hästi hakkama saamiseks keeleoskust. Tööl käimine aitab sisserändajatel seda arendada.
Sisserändajad, kel on saabudes kvaliteetse töökoha leidmiseks vajalik keeleoskus ja kvalifikatsioon, ei pruugi vajada erilist täiendavat tuge. Paljude teiste sisserändajate puhul, kellel on saabudes piiratud keeleoskus ja puudub tunnustatud kvalifikatsioon, on tööalase keeleoskuse arendamise toetamine ülioluline.
Käesolev lühike juhend annab soovitusi, kuidas seda tuge pakkuda.

Laadi alla

Laadi alla eesti keeles

Kellele on see juhend mõeldud?

Käesolev juhend on mõeldud spetsialistidele, kes toetavad täiskasvanute keelelist integratsiooni, sealhulgas neile, kes töötavad järgmistes valdkondades:

 

  • täiskasvanud sisserändajate keeleõpe
  • täiskasvanud sisserändajate integratsiooniprogrammid
  • kutseharidus ja -väljaõpe
  • täiskasvanuharidus
  • personalijuhtimine
  • tööturu tugiteenused.