European Centre for Modern Languages

Språk på arbetet - en vägledning
Att hjälpa vuxna migranter att utveckla arbetsrelaterade språkliga färdigheter

Två faktorer är särskilt viktiga för att de som har invandrat till Sverige ska genomgå en lyckad integration: kunskaper i svenska och en trygg anställning. De behöver språkliga färdigheter för att hitta en passande anställning där de kan vidareutvecklas i jobbet. En anställning kan hjälpa dem att utveckla sina språkliga färdigheter.
Invandrare som redan har de språk- och yrkeskunskaper de behöver för att få en bra och trygg anställning när de kommer till Sverige kanske inte har så stort behov av stöd, men för det stora antal som kommer med begränsade språkliga färdigheter och utan erkänd yrkeskompetens är stödet i att utveckla ett yrkes- och arbetsplatsrelaterat språk avgörande.
Denna vägledning ger tips om hur man kan erbjuda ett sådant stöd.
 

Ladda ner

Ladda ner på svenska

Vem är vägledningen till för?

Vägledningen riktar sig till dig som yrkesmässigt arbetar med språk och integration. Kanske är du lärare, projektledare, handläggare på en myndighet, personalutvecklare på ett företag eller liknande. Områden som kan vara aktuella är:  

  • vuxna invandrares språkutveckling
  • integrationsprogram för vuxna
  • yrkesutbildning
  • vuxenutbildning
  • HR – personalutveckling
  • arbetsmarknadspolitiskt stöd