European Centre for Modern Languages

Taal voor Werk - een snelstartgids
Hoe kunt u anderstaligen ondersteunen bij het ontwikkelen van werkgerichte taalvaardigheid?

Een succesvolle integratie van volwassen migranten wordt sterk bevorderd door twee factoren die met elkaar samenhangen: het beheersen van de taal en het hebben van werk. Migranten moeten de taal beheersen om passend, duurzaam werk te vinden en om hun taal- en andere vaardigheden op het werk verder te kunnen ontwikkelen. Het hebben van werk kan ook bijdragen aan het ontwikkelen van de taalvaardigheid. 
Migranten die al voldoende taalvaardigheid en scholing hebben om een goede baan te vinden, zullen mogelijk weinig ondersteuning nodig hebben. Voor de vele migranten die aankomen met beperkte taalvaardigheid en zonder erkende kwalificaties, is ondersteuning echter cruciaal om werkgerichte taalvaardigheid te ontwikkelen. 
Deze korte gids biedt een houvast bij hoe die steun gegeven kan worden.

Downloaden

Download in het nederlands

 

Voor wie is deze gids?

Deze gids is voor iedereen die beroepshalve betrokken is bij taalonderwijs en integratie van volwassen migranten, zoals docenten en andere professionals op het gebied van: 

  • NT2 voor volwassenen;
  • inburgering, met name het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA);
  • beroepsopleidingen en –cursussen;
  • volwasseneneducatie;
  • personeelsbeleid;
  • re-integratie en arbeidsmarkttoeleiding.