European Centre for Modern Languages

Jazyk pre prácu – krátky sprievodca
Ako pomôcť dospelým migrantom rozvíjať jazykové schopnosti potrebné pre prácu

Úspešná integrácia dospelých migrantov závisí vo veľkej miere od dvoch faktorov - ovládania jazyka cieľovej krajiny - teda slovenčiny a možností zamestnať sa. Migranti potrebujú ovládať jazyk krajiny, do ktorej prišli na to, aby si našli vhodné zamestnanie a mohli sa v ňom ďalej rozvíjať. A naopak môže zamestnanie migrantom pomôcť rozvíjať ich jazykové schopnosti.
Migranti, ktorí prichádzajú do krajiny už s potrebnými znalosťami slovenčiny a majú aj kvalifikáciu na získanie kvalitného zamestnania, budú potrebovať len minimum ďalšej podpory. No pre mnohých iných, ktorí prichádzajú s obmedzenou znalosťou jazyka a bez kvalifikácie je rozhodujúce, či dostanú podporu pre rozvoj svojich jazykových schopností potrebných pre prácu.
Tento krátky sprievodca ponúka návod a odporúčania ako im takúto podporu poskytnúť.

Stiahnuť

Stiahnuť v slovenčine

Pre koho je sprievodca určený?

Sprievodca je určený pre odborníkov, ktorí podporujú jazykovú integráciu dospelých
migrantov, vrátane odborníkov pracujúcich v oblastiach

  • jazykové vzdelávanie dospelých migrantov,
  • integračné programy pre dospelých migrantov,
  • odborné vzdelávanie a tréning,
  • vzdelávanie dospelých,
  • vzdelávanie zamestnancov,
  • služby na zvýšenie alebo podporu zamestnanosti.