European Centre for Modern Languages

Kommunikation med andraspråkstalare - 
Vägledning för anställda vid arbetsförmedingar och andra offentliga tjänster


Kommunikation är en nyckel för ett effektivt arbete inom offentliga tjänster, men det kan vara utmanande av flera anledningar.
När en brukare har begränsade muntliga eller skriftliga färdigheter och även har andra kulturella perspektiv, blir utmaningarna ännu större. Som väl är finns det konkreta saker du kan göra för att möta utmaningarna.
Denna vägledning erbjuder: Strategier och praktiska råd till chefer för att hjälpa anställda att stötta brukare med begränsade språkliga färdigheter; Hjälp till alla anställda att rekflektera över de kommunikationsstilar som används i dagens allt mer kulturellt och språkligt heterogena arbetskontext.
Ladda ner dokumentet