European Centre for Modern Languages

Kommunikasjon med innvandrere
Veiledning for ansatte ved offentlige tjenester


Kommunikasjon er en nøkkel til en effektiv leveranse av offentlige tjenester, men det kan være utfordrende av mange grunner. Der brukere har begrenset muntlige eller skriftlige norske ferdigheter og forskjellige kulturelle perspektiver, blir utfordringene enda større.
Heldigvis, finnes det konkrete ting du kan gjøre for å møte utfordringene. Denne veiledningen tilbyr: strategier og praktiske råd for ledere til å hjelpe ansatte og støtte brukere med begrensede språkferdigheter. Hjelp for alle ansatte til å reflektere over kommunikasjonsarter brukt i dagens  arbeidskontekst, som blir stadig mer mangfoldig både når det jelder språk og kultur.
Last ned dokument