European Centre for Modern Languages

Общуване с мигранти
Ръководство за мениджъри и служители в пряк контакт с клиентите в бюрата по труда и обществените служби


Комуникацията е ключът към ефективното предоставяне на обществени услуги, но може да се превърне в предизвикателство по много причини: Клиентите могат да ползват дадена услуга с малко разбиране за това как работи - и/ или нереалистични очаквания.
Когато клиентите притежават ограничени умения да говорят и/или пишат на английски и различни културни перспективи, тези предизвикателства се засилват.За щастие съществуват конкретни стъпки, които можете да предприемете, за да се справите с тези предизвикателства.
Изтеглете документ