European Centre for Modern Languages

Cumarsáid le himirceoirí
Treoir do bhaill foirne in ionaid fhostaíochta agus seirbhísí poiblí


Tá an chumarsáid rí-thábhachtach nuair atá seirbhísí poiblí á seachadadh, ach tá sé in ann a bheith dúshlánach ar iliomad cúiseanna. Bíonn na dúshláin sin níos géire fós nuair nach bhfuil ach Béarla labhartha agus/nó scríofa lag ag an gcliant, chomh maith le meonta cultúrtha éagsúla.
Straitéisí agus leideanna praiticiúla do bhainisteoirí chun cabhrú le comhaltaí foirne tacú le cliaint a bhfuil scileanna teanga teoranta acu. Cabhair do chomhaltaí foirne chun machnamh a dhéanamh ar na stíleanna cumarsáide a úsáidtear i gcomhthéacs oibre an lae inniu, ar comhthéacs é atá ag éirí níos éagsúla i dtéarmaí cultúrtha agus teangeolaíocha.
Íoslódáil doiciméad