European Centre for Modern Languages

Communiceren met anderstalige cliënten
Gids voor consulenten


Goede communicatie is belangrijk voor effectieve dienstverlening, maar kan om verschillende redenen lastig zijn. Een cliënt met een migratieachtergrond is vaak nog bezig met het leren van het Nederlands.
In deze folder vindt u concrete tips en suggesties om de communicatie met anderstalige cliënten te vergemakkelijken. De tips zijn onderverdeeld in tips voor consulenten en andere professionals die direct klantcontact hebben en tips voor managers en leidinggevenden op organisatorisch en ondersteunend niveau.
Document downloaden